MNS 2176 : 1974

Лидэрийн үндэс *Нунтагэм*

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь өвсөн тэжээлд орсон малын амьсгалын замын /уушгины үрэвсэл/ эрхтний, савны /хаг хатаах/ өвчнийг эмчлэхэд зориулж үнэгэн сүүлтэй лидэрийн үндэснээс нунтаг эм бэлтгэх, хадгалах, тээвэрлэхэд хамаарна.

Баталсан огноо: 1974-11-15 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1975-01-01
Ангилал: | 11.120.30 Ардын уламжлалт ба үндэсний үйлдвэрийн эм |
Төлөв: Шинэчлэгдсэн стандарт