MNS 0587 : 1990

Нашатыр анисын дусаалга

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартаар нашатыр - анисын дусаалга үйлдвэрлэх, шалгах, хүлээн авах, савлах, шогшиголох , хадгалах, тээвэрлэхэд тавих шаардлагыг тогтооно. Энэ стандартыг Эрүүлийг хамгаалах салбарын бүх байгууллага, албан тушаалтан дагаж мөрдөнө.

Баталсан огноо: 1990-11-24 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1990-12-01
Ангилал: | 11.120.10 Эмийн хэрэгсэл |
Төлөв: Шинэчлэгдсэн стандарт