MNS 0582 : 1989

Батрашийн хандмал

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь батрашийн хандмалыг үйлдвэрлэх, шалгаж хүлээн авах, маркировклах, хадгалах, тээвэрлэхэд хамаарна.

Баталсан огноо: 1989-08-16 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1989-09-15
Ангилал: | 11.120.10 Эмийн хэрэгсэл |
Төлөв: Шинэчлэгдсэн стандарт