MNS 0577 : 1988

Стрептоцидын 0.5 г-ын шахмал эм.

Хамрах хүрээ

Стрептоцидын 0.5 г-ын шахмал эм.

Баталсан огноо: 1988-08-16 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1988-09-01
Ангилал: | 11.120.10 Эмийн хэрэгсэл |
Төлөв: Шинэчлэгдсэн стандарт