MNS ISO 2918 : 1984

Мах, махан бүтээгдэхүүн. Нитритын хэмжээг тодорхойлох арга. (Маргаан таслан шийдвэрлэх арга)

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь экспортын зориулалттай мах, махан бүтээгдэхүүн дэх нитритийн хэмжээг тодорхойлоход хамаарна.

Баталсан огноо: 1984-07-01 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1984-08-01
Ангилал: | 67.120.10 Мах, махан бүтээгдэхүүн |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт