MNS 0698 : 1965

Шүлтүүдийн 1-ээс 0.01 нормалын концентрацтай уусмалыг бэлтгэх арга

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь арьс ширний үйлдвэрийн химийн лабораториудад хийгдэж байгаа эдэлхүүний шинжилгээнд хэрэглэгдэх, 1-ээс 0.01 нормалийн концентрацтай шүлтүүдийн уусмалыг бэлтгэж засварыг тогтооход зориулагдана.

Баталсан огноо: 1965-02-17 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1965-03-01
Ангилал: | 71.040.40 Химийн шинжилгээ |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт