MNS 2169-13 : 1975

Эфирийн тос. Уусах чанарыг тодорхойлох

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь ус - спиртийн хольцонд, эфирийн тос болон тосон бүтээгдэхүүний уусах чанарыг тодорхойлоход хамаарна.

Баталсан огноо: 1975-06-01 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1975-06-01
Ангилал: | 71.100.60 Байгалийн тос |
Төлөв: Шинэчлэгдсэн стандарт