MNS 2169-10 : 1975

Эфирийн тос. Анхдагч спирт фенолыг тодорхойлох

Хамрах хүрээ

Эфирийн тос. Анхдагч спирт фенолыг тодорхойлох

Баталсан огноо: 1975-06-01 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1975-06-01
Ангилал: | 71.100.60 Байгалийн тос |
Төлөв: Шинэчлэгдсэн стандарт