MNS 0673 : 1964

Техникийн альбумины /цус/ физик-химийн шинж чанарыг тодорхойлох арга

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь цусыг шүүх, цэвэрлэх, хатаах зэрэг ажиллагааны үр дүнд гаргасан техникийн альбуминыг шинжлэхэд зориулагдана.

Баталсан огноо: 1964-12-21 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1965-01-01
Ангилал: | 11.120.10 Эмийн хэрэгсэл |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт