MNS 2169-8 : 1975

Эфирийн тос. Нийлмэл эфирийг тодорхойлох

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь эфирийн тосны болон тосон бүтээгдэхүүний эфирийн тоо, нийлмэл эфирийн хэмжээг тодорхойлоход хамаарна.

Баталсан огноо: 1975-06-01 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1975-06-01
Ангилал: | 71.100.60 Байгалийн тос |
Төлөв: Шинэчлэгдсэн стандарт