MNS 2169-7 : 1975

Эфирийн тос. Хүчлийн тоог тодорхойлох

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь эфирийн тосны хүчлийн тоог тодорхойлоход хамаарна.

Баталсан огноо: 1975-06-01 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1975-06-01
Ангилал: | 71.100.60 Байгалийн тос |
Төлөв: Шинэчлэгдсэн стандарт