MNS 2169-5 : 1975

Эфирийн тос. Гэрлийн хугарлыг тодорхойлох

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь эфирийн тосны гэрлийн хугарлыг тодорхойлоход хамаарна.

Баталсан огноо: 1975-06-01 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1975-06-01
Ангилал: | 71.100.60 Байгалийн тос |
Төлөв: Шинэчлэгдсэн стандарт