MNS 0794 : 1981

Уротропиний 0,25 ба 0,5 г-ын шахмал эм.

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт уротропин /гексаметилентетрамин/-ийн 0.25 ба 0.5 г-ын шахмал эмийг үйлдвэрлэх, шалгах, хүлээн авах, савлах, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэхэд хамаарна.

Баталсан огноо: 1981-03-21 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1981-04-01
Ангилал: | 11.120.01 Эм зүйн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинэчлэгдсэн стандарт