MNS 0724 : 2003

Галзуугаас сэргийлэх вакцин. Техникийн шаардлага

Хамрах хүрээ

1 Хамрах ба хэрэглэх хүрээ 1.1 Энэ стандартаар галзуугаас сэргийлэх вакциныг шалгах, савлах, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэхэд тавих үндсэн шаардлагыг тогтооно. 1.2 Галзуу өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор чоно, нохой, үнэгэнд хазуулсан хүнд тарьж хэрэглэнэ.

Баталсан огноо: 2003-07-07 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2003-07-15
Ангилал: | 11.120 Эм зүй |
Төлөв: Шинэчлэгдсэн стандарт