MNS 1161 : 2002

Мах, махан бүтээгдэхүүн. Махны шинэлэг байдлыг тодорхойлох шинжилгээний арга

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартаар хүнсний зориулалтаар бэлтгэсэн мал, амьтны шинэлэг байдлыг тодорхойлох аргыг тогтооно.

Баталсан огноо: 2002-10-24 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2002-12-01
Ангилал: | 67.120.10 Мах, махан бүтээгдэхүүн |
Төлөв: Шинэчлэгдсэн стандарт