MNS 1167 : 1971

Хүжний түүхий эд

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь хүж үйлдвэрлэх түүхий эд бамбайн үндэс, арц, хайлсны холтос, эсвэл цахирам цэцэгний үндсийг бэлтгэх, хадгалах, тээвэрлэх, шалгаж хүлээж авахад хамаарна.

Баталсан огноо: 1971-03-15 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1971-06-01
Ангилал: | 11.080.99 Ариутгал, халдваргүйжүүлэлтэд хамаарах бусад стандарт |
Төлөв: Шинэчлэгдсэн стандарт