MNS 1111 : 2007

Үхэр, өсвөр үхэр, адууны өрөөл, тал өрөөл, хонь, хурга, ямааны гулууз мах. Техникийн ерөнхий шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартаар үйлдвэрийн аргаар үхэр, өсвөр үхэр, адууны өрөөл, тал өрөөл, хонь, хурга, ямааны гулууз мах бэлтгэх, чанарын хяналт хэрэгжүүлэх, зэрэглэх, баталгаажуулах, хадгалах, тээвэрлэх, шалгаж хүлээж авах шаардлагыг тогтооно.

Баталсан огноо: 2007-07-06 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2007-08-01
Ангилал: | 67.120.10 Мах, махан бүтээгдэхүүн |
Төлөв: Шинэчлэгдсэн стандарт