MNS ISO 2626 : 2006

Устөрөгчөөс үүсэх зэсийн хэврэгшлийг тодорхойлох арга

Хамрах хүрээ

Энэ стандартаар ангижруулсан, хүчилтөрөгчгүй, дамжуулалт өндөртэй зэсэнд устөрөгчөөс үүсэх хэврэгшлийг тодорхойлох аргыг тогтооно.

Баталсан огноо: 2006-04-27 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2006-05-15
Ангилал: | 77.120.30 Зэс ба зэсийн хайлш |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт