MNS 1049 : 1969

Нянг будах арга.

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь нянг будах зориулалтын тодруулах будгуудыг бэлтгэх наалдац хийх түүнийг будах аргуудад хамаарна.

Баталсан огноо: 1969-12-20 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1970-01-01
Ангилал: | 07.100.01 Микробиологийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинэчлэгдсэн стандарт