MNS 5320 : 2003

Сармисны спиртэн ханд. Техникийн шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэ стандартаар сармисны спиртэн ханд үйлдвэрлэх, шалгаж хүлээн авах, савлах, бөглөх, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэх шаардлагыг тогтооно

Баталсан огноо: 2003-12-25 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2004-02-01
Ангилал: | 67.270 Зохицуулах үйлчилгээтэй хүнс |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт