MNS 3721 : 1984

Прокаприн

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт эмийн шингэн бэлдмэл ”Прокаприн”-ыг үйлдвэрлэх, шалгаж хүлээн авах, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэхэд хамаарна.

Баталсан огноо: 1984-12-20 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1985-01-01
Ангилал: | 11.120.10 Эмийн хэрэгсэл |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт