MNS 3715 : 2013

Хүний эм. Чацарганы витаминт (Хиповит) 0,5 г үрэл Ерөнхий шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь Чацарганы витаминт 0,5 г үрэл эм үйлдвэрлэх, чанарыг шалгах, савлах, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэхэд тавих техникийн шаардлагыг тогтооно.

Баталсан огноо: 2013-06-10 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2013-06-23
Ангилал: | 11.120.10 Эмийн хэрэгсэл |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт