MNS 3708 : 1990

Гэдэсний балнад, иж балнадын оношлуур

Хамрах хүрээ

Энэ стандартаар гэдэсний балнад, иж балнадын оношлуурыг үйлдвэрлэх, шалгаж хүлээн авах, савлах, шогшиголох, хадгалах, тээвэрлэхэд тавих шаардлагыг тогтооно. Энэхүү стандартыг Эрүүлийг хамгаалах байгууллага, албан тушаалтан мөрдөнө.

Баталсан огноо: 1990-03-20 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1990-04-01
Ангилал: | 11.120.10 Эмийн хэрэгсэл |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт