MNS 3691 : 1994

5%-ийн протейны уусмал

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь хүн эмнэлгийн практикт хэрэглэх хүний цусны уургийн бэлдмэл протейныг үйлдвэрлэх, шалгах, хадгалах, тээвэрлэх нөхцлийг хянахад хамаарна.

Баталсан огноо: 1994-11-01 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1994-11-14
Ангилал: | 11.120.10 Эмийн хэрэгсэл |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт