MNS 5540 : 2005

Шуудангийн ажлын байр

Хамрах хүрээ

1.1. Энэхүү стандарт нь Монгол улсын нутаг дэвсгэрт шуудангаар үйлчлэгчийн үйл ажиллагаанд мөрдөгдөнө. 1.2. Дотоодын болон улс хоорондын шуудангийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн ажлын байрны төрөл, зориулалт, онцлог түүнд тавигдах шаардлагыг тогтооно.

Баталсан огноо: 2005-12-08 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2005-12-15
Ангилал: | 03.240 Шуудангийн үйлчилгээ |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт