MNS 3652-23 : 1984

Эмчилгээний журмаар буюу нийтэд зориулан савлаж хэрэглэх рашаан.Рашааны найрлага дах зарим ионыг хээрийн болон үйлдвэрийн нөхцөлд тодорхойлох арга

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт эмчилгээний журмаар буюу нийтэд зориулан савлаж, хэрэглэх рашаанд хамаарагдах ба нитрит, нитрат, аммони, төмрийн ионыг хээрийн гөхцөлд тодорхойлох арыг тогтооно.

Баталсан огноо: 1984-06-15 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1984-07-01
Ангилал: | 11.120.99 Эм зүйд хамаарах бусад стандарт |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт