MNS 3652-19 : 1984

Эмчилгээний журмаар буюу нийтэд зориулан савлаж хэрэглэх рашаан.Карбонат, гидрокарбонатын ионыг хамт тодорхойлох арга

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт эмчилгээний журмаар буюу нийтэд зориулан савлаж, хэрэглэх рашаанд хамаарагдах ба карбонат болон гидрокарбонатын ионыг хамт байгаа тохиолдолд эзлэхүүний аргыг тогтооно.

Баталсан огноо: 1984-06-15 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1984-07-01
Ангилал: | 11.120.99 Эм зүйд хамаарах бусад стандарт |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт