MNS 3652-18 : 1984

Эмчилгээний журмаар буюу нийтэд зориулан савлаж хэрэглэх рашаан.Фторын ионыг тодорхойлох арга

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт эмчилгээний журмаар буюу нийтэд зориулан савлаж, хэрэглэх рашааны найрлага дах фторын ионыг тодорхойлох колориметрийн /өнгө жиших/ аргыг тогтооно.Энэ аргаар 5г/л хүртэлх эрдэсжилттэй уснаас фторын ионыг тодорхойлно.

Баталсан огноо: 1984-06-15 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1984-07-01
Ангилал: | 11.120.99 Эм зүйд хамаарах бусад стандарт |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт