MNS 3652-17 : 1984

Эмчилгээний журмаар буюу нийтэд зориулан савлаж хэрэглэх рашаан.Хлорын ионыг тодорхойлох арга

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт эмчилгээний журмаар буюу нийтэд зориулан савлаж, хэрэглэх рашаанаас хлорын ионыг тодорхойлох эзлэхүүний аргыг тогтооно.

Баталсан огноо: 1984-06-15 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1984-07-01
Ангилал: | 11.120.99 Эм зүйд хамаарах бусад стандарт |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт