MNS 3652-4 : 1984

Эмчилгээний журмаар буюу нийтэд зориулан савлаж хэрэглэх рашаан. Сульфатын ионыг тодорхойлох арга

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт эмчилгээний журмаар буюу нийтэд зориулан савлаж, хэрэглэх рашааны найрлагаас жингийн аргаар сульфатын ионыг тодорхойлох аргыг тогтооно. Энэ аргыг 10 мг/л -ээс дээш сульфатын ион агуулсан рашаанд хэрэглэнэ.

Баталсан огноо: 1984-06-15 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1984-07-01
Ангилал: | 11.120.99 Эм зүйд хамаарах бусад стандарт |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт