MNS 3652-2-84 : 1984

Эмчилгээний журмаар буюу нийтэд зориулан савлаж хэрэглэх рашаан. Нүүрсхүчлийн хийг тодорхойлох арга

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт эмчилгээний журмаар буюу нийтэд зориулан савлаж, хэрэглэх рашааны нүүрсхүчлийн хийг манометрийн эзлэхүүний болон барийн урвалжаар тунадасжуулж тодорхойлоход хамаарна.

Баталсан огноо: 1984-06-15 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1984-07-01
Ангилал: | 11.120.99 Эм зүйд хамаарах бусад стандарт |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт