MNS 3652-1-99 : 1984

ЭЖБНЗСХР. Лонхонд савласан рашааны амт, өнгө, үнэр, дүүргэлт, бөглөлтийг шалгах арга

Хамрах хүрээ

Лонхонд савласан рашааны амт, өнгө, үнэр, дүүргэлт, бөглөлтийг шалгах аргыг тогтооно.

Баталсан огноо: 1984-06-15 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1984-07-01
Ангилал: | 11.120.99 Эм зүйд хамаарах бусад стандарт |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт