MNS 3652 : 1984

Эмчилгээний журмаар буюу нийтэд зориулан савлаж хэрэглэх рашаан. Лонхонд савласан рашааныг шалгаж хүлээн авах арга

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт эмчилгээний журмаар буюу нийтэд зориулан савлаж, хэрэглэх рашаан хамаарагдах ба савласан рашааныг хүлээж авах, шалгах аргыг тогтооно.

Баталсан огноо: 1984-06-15 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1984-07-01
Ангилал: | 11.120.99 Эм зүйд хамаарах бусад стандарт |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт