MNS 3651 : 2004

Эмчилгээ, ундааны зориулалтаар савлаж хэрэглэх рашаан. Техникийн ерөнхий шаардлага.

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартыг байгалийн рашааныг эмчилгээ, ундааны зориулалтаар хэрэглэх, савлах, шалгах, шошголох, тээвэрлэх, хадгалах шаардлагыг хангахад ашиглана.

Баталсан огноо: 2004-08-27 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2004-09-01
Ангилал: | 11.120.10 Эмийн хэрэгсэл |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт