MNS 5528 : 2005

Зарим нэрийн ургамлын хандмалууд. Техникийн шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь алирсын навчны, чацаргана жимсний, долоогоно жимсний, нохойн хошуу жимсний, сармисны, хумсан цэцгийн, хунчирын үндэсний, хандмалуудыг үйлдвэрлэх, шалгаж хүлээн авах, савлах, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэх шаардлагыг тогтооно.

Баталсан огноо: 2005-11-24 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2005-12-01
Ангилал: | 67.270 Зохицуулах үйлчилгээтэй хүнс |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт