MNS 5525 : 2005

Эрүүл мэндийг хамгаалах технологи - Эмнэлгийн зориулалттай нэг удаагийн аюулгүйн хайрцаг. Техникийн шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэ стандартаар эмчилгээ оношлогооны зориулалтаар хэрэглэгдсэн хурц ирмэгтэй нэг удаагийн багаж, хэрэгслийг цуглуулж устгахад ашиглах аюулгүйн хайрцгийг үйлдвэрлэх, хаяглах, савлах, хадгалах, тээвэрлэхэд тавих шаардлагыг тогтооно. 2 Хамрах хүрээ Энэхүү стандартыг эмнэлэгт хэрэглэсэн зүү тариур, мэс заслын хутга, бусад хурц ирмэгтэй зүйлийг хадгалах, тээвэрлэх, устгах зориулалттай аюулгүйн хайрцгийг үйлдвэрлэх, хаяглах, савлах, хадгалах, тээвэрлэхэд ашиглана.

Баталсан огноо: 2005-10-27 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2005-11-10
Ангилал: | 11.080.99 Ариутгал, халдваргүйжүүлэлтэд хамаарах бусад стандарт |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт