MNS 5521 : 2005

Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн “Биосорбент”. Техникийн шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартаар сүү, сүүн бүтээгдэхүүн “Биосорбент” хүнсийг үйлдвэрлэх, шалгаж хүлээн авах, савлах, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэх шаардлагыг тогтооно.

Баталсан огноо: 2005-10-27 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2005-12-01
Ангилал: | 67.270 Зохицуулах үйлчилгээтэй хүнс |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт