MNS AASHTO M 43 : 2002

Зам гүүрийн барилгын ажилд хэрэглэх хайрга, чулууны ширхэглэлийн бүрэлдэхүүн. Техникийн шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэхүү техникийн шаардлагаар авто зам, гүүрийн барилга болон засварын ажилд зориулсан том ширхэглэлтэй хайрга, чулууг шигшиж гаргасан байдлаар хэрэглэх ба тэдгээрийн ширхэглэлийн бүрэлдэхүүнд хамаарна.

Баталсан огноо: 2002-12-23 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2003-01-01
Ангилал: | 93.080.20 Авто замын байгууламжийн материал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт