MNS 5287 : 2003

Эрүүлийг хамгаалах технологи - Умайн лейомиомын оношлогоо, эмчилгээ

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартыг Монгол Улсын эрүүл мэндийн хуулийн хүрээнд эх барих, эмэгтэйчүүдийн эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлж байгаа эрүүл мэндийн байгууллагуудад ажиллаж буй эмнэлгийн мэргэжилтнүүд үйл ажиллагаандаа дагаж мөрдөнө

Баталсан огноо: 2003-11-06 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2004-01-01
Ангилал: | 11.020 Эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан ба эмнэлгийн тусламжийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт