MNS 5258 : 2003

Эрүүлийг хамгаалах технологи Ураг ихсийн хэвийн үзүүлэлтийн чанд авиан шинжилгээ

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартыг Монгол улсын эрүүл мэндийн хуулийн хүрээнд эх барих , эмэгтэйчүүдийн эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлж байгаа эрүүл мэндийн байгуулагуудад ажиллаж буй эмнэлгийн мэргэжилтэнүүд үйл ажиллагаандаа мөрдөнө

Баталсан огноо: 2003-07-07 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2003-07-15
Ангилал: | 11.020 Эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан ба эмнэлгийн тусламжийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт