MNS 3645 : 1984

Натрийн мертиолят.

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт натрийн мертиолятйг шалган хүлээн авах, хадгалах, тээвэрлэхэд мөрдөнө.

Баталсан огноо: 1984-03-15 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1984-04-01
Ангилал: | 11.120.99 Эм зүйд хамаарах бусад стандарт |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт