MNS 0966 : 1997

Поливитамины 0,25г-ын үрэл

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь поливитамины 0,25 г-ын үрэл үйлдвэрлэх, шалгах, савлах, хаяглах, хүлээн авах, хадгалах, тээвэрлэхэд хамаарна. Уг стандартыг Монгол Улсын Эм бэлдмэл үйлдвэрлэх эрх бүхий эмийн үйлдвэрүүд, албан тушаалтнууд дагаж мөрдөнө.

Баталсан огноо: 1997-12-25 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1998-01-01
Ангилал: | 11.120.10 Эмийн хэрэгсэл |
Төлөв: Шинэчлэгдсэн стандарт