MNS 0903 : 1990

Тарваган шийр өвсний 0.0001 г шахмал эм

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартыг тарваган шийр өвсний 0.0001 г шахмал эм үйлдвэрлэх, шалгах, хүлээн авах, савлах, шогшиголох, хадгалах, тээвэрлэхэд тавих шаардлагыг тогтооно. Энэ стандартыг Эрүүлийг хамгаалах салбарын бүх байгууллага, албан тушаалтан дагаж мөрдөнө.

Баталсан огноо: 1990-12-21 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1990-12-21
Ангилал: | 11.120.10 Эмийн хэрэгсэл |
Төлөв: Шинэчлэгдсэн стандарт