MNS 3568 : 1983

Алтан гагнуурын үндэслэг иш

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт манай оронд ургадаг зузаалайн овог /Crassula ceacea/-т хамаарах алтан гагнуур /Rhadiolarosea/- ын үндэслэг ишийг эмийн түүхий эдийн зориулалтаар түүж бэлтгэх, хатаах, савлах, шалгаж хүлээн авах, шогшиголох,тээвэрлэхэд хамаарна.

Баталсан огноо: 1983-12-15 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1984-01-01
Ангилал: | 11.120 Эм зүй |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт