MNS 3567 : 1983

Нарсны шилмүүс

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт манай оронд ургадаг нарсны овог /Pinus Pinaceae/-д багтах нарсны шилмүүс /Pinus Slevcstnis/-ийг эмийн түүхий эдийн зориулалтаар түүж бэлтгэх,хатаах, савлах, тээвэрлэхэд хамаарна.

Баталсан огноо: 1983-12-15 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1984-01-01
Ангилал: | 11.120.30 Ардын уламжлалт ба үндэсний үйлдвэрийн эм |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт