MNS 3548 : 1994

ЭФЕДРОЛ 0.3Г-ЫН ШАХМАЛ ЭМ

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартаар эфедролын 0.3г-ын шахмал эмийг үйлдвэрлэх, шалгах, хүлээн авах, савлах, шогшиголох , хадгалах, тээвэрлэхэд тавих шаардлагыг тогтооно.

Баталсан огноо: 1994-12-14 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1994-12-01
Ангилал: | 11.120.10 Эмийн хэрэгсэл |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт