MNS 0871 : 1967

33%-ийн хүхэртэй түрхэц

Хамрах хүрээ

33%-ийн хүхэртэй түрхэц

Баталсан огноо: 1967-09-20 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1967-10-01
Ангилал: | 11.120.10 Эмийн хэрэгсэл |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт