MNS 3514 : 1983

Үхэр, адууны экспортын зориулалтаар хэсэглэж бэлтгэсэн мах

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь үхэр , адууны махыг экспортын зориулалтаар ангилан хэсэглэж бэлтгэхэд хамаарна.

Баталсан огноо: 1983-12-15 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1984-01-01
Ангилал: | 67.120.10 Мах, махан бүтээгдэхүүн |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт