MNS 0847 : 1988

Тун шил 1.0; 2.0; 5.0; 10.0; 20.0 мл

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь шилэн гуурсаар 1.0; 2.0; 5.0; 10.0; 20.0 мл-ийн багтаамжтай тун шил үйлдвэрлэх, шалгаж хүлээн авахад хамаарна.

Баталсан огноо: 1988-08-01 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1988-09-01
Ангилал: | 11.120.01 Эм зүйн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинэчлэгдсэн стандарт