MNS 0845 : 2011

Хүний эм. Аскорбины хүчил. (Витамин С) 0,05 г үрэл Ерөнхий шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь Витамин С 0,05 г үрэл эм үйлдвэрлэх, чанарыг шалгах, савлах, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэхэд тавих техникийн шаардлагыг тогтооно.

Баталсан огноо: 2011-06-23 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2011-07-01
Ангилал: | 11.120.10 Эмийн хэрэгсэл |
Төлөв: Шинэчлэгдсэн стандарт